Současný systém parkování v centru Budějovic:

Nad současným stavem parkování v centru můžou cítit uspokojení snad jen na radnici. Naopak pro budějovické občany, nebo zákazníky a majitele obchodů a firem v centru města jde o nejhorší systém, jaký tu kdy byl.
Město v současnosti vede hnutí ANO, jehož hlavní mluvčí Ing. František Konečný za dva a půl roku prokázal, že není schopen přijít s rozumným řešením dopravy v historickém centru (v památkové rezervaci), které by umožnilo rozvoj podnikání a ne jeho likvidaci. Ve stejném postavení jsou i občané, kteří v památkové rezervaci bydlí, ti dle dopravného značení nemají možnost průběžně zásobovat své byty.

Radnice už v předchozím volebním období zrušila podélné parkování po vnější straně náměstí a má trvale zabranou celou jednu vnitřní stranu. V Budějovicích teď za dvě hodiny stání na náměstí zaplatíte 130 korun, takže každý pracovní oběd v restauraci, zastávka na nákupy, posezení v kavárně, všechno má navrch tuto radniční daň, pokud nevlastníte magistrátní parkovací kartu. Parkování za 20 – 40 korun na hodinu, by byla přiměřená cena odpovídající výdělkům v České republice.

„Svoji“ stranu náměstí si přitom magistrát nepochopitelně blokuje i o sobotách a nedělích. Informační cedule o vyhrazené zóně jsou nesrozumitelné cizincům a ti vůbec nechápou, proč tu dostávají pokuty i s parkovacím lístkem za oknem. Moje známá to těžko vysvětlovala svému příteli z Maďarska, strážníci mu to pochopitelně taky objasnit nedokázali, protože mluvil jen maďarsky a policisté jen česky. Jako impuls k povzbuzení cestovního ruchu mi tahle šikana cizinců nepřipadá. Těžko by pochopili, že tady se radničním politikům a úředníkům rezervuje i o víkendu prázdné parkoviště na náměstí. Přitom má magistrát vyhrazeno 30 míst v parkovacím domě u zimního stadionu a další vyhrazená místa před sportovní halou ve Stromovce. Proč vlastně? Jen ať si to lidé z radnice taky denodenně zkoušejí, jaký je to problém zaparkovat v centru, nebo přilehlém okolí, když za celá desetiletí nebyli schopni vyřešit tento problém pro občany.

Když „prominentní parkovací pruh“ před radnicí převedeme do peněz, tak za čtyřleté volební období představuje ušlý zisk z těchto parkovacích míst 8 až 10 milionů korun. O ty by byl městský rozpočet bohatší, pokud by radnice dala místa před radnicí k dispozici jako placené parkování veřejnosti. Primátor má přitom místo pro svůj vůz vyhrazené na radničním nádvoří a pokud radnice argumentuje tím, že potřebuje vyhrazená místa pro návštěvníky úřadu, v čem jsou tito návštěvníci jiní než klienti a zákazníci všech ostatních provozoven kolem náměstí? Majitel prodejny sportovních potřeb mi nedávno vyprávěl, jak jeho zákazníci nakupují. Zaparkují v parkingu u stadionu, dojdou do obchodu, koupí si lyže a pak mají na vybranou – buď je ponesou na zádech zpátky do parkingu nebo stojí majitel prodejny s lyžemi na chodníku u kraje náměstí a čeká, až zákazníci z parkingu přijedou, aby jim nákup rychle naložil. Pokud nejsou všichni dostatečně hbití, už je tu kontrola parkování a hrozí sankce. Na vnější straně náměstí se nesmí zastavit ani na naložení zboží.

Křiklavě se tyto problémy projevily v době adventu, kdy část míst zabrali trhovci. V téže době odstartovalo vedení města v čele s primátorem Svobodou, který jak se zdá je řízen náměstkem Konečným tažení proti ostatním řidičům. Začali perzekuovat zákazníky zdejších obchodníků a restaurací a napadat majitele provozoven a obyvatele bytů, že zneužívají dobu dopravní obsluhy. Doba dopravní obsluhy je přitom dobou nezbytně nutnou a ne patnáct minut, jak si vykládá ředitel městské policie.

Jako podporu podnikatelů v centru by bylo dobré vrátit parkování podél náměstí. Argumenty při jeho zrušení – že výfukové plyny otravují lidi v předzahrádkách, jsou u dnešních automobilů směšné. Na vnitřních stranách náměstí kolem Samsonovy kašny mají místa zůstat a je žádoucí dát k dispozici pro veřejnost i ta, která si zabírá radnice. Parkovací poplatek musí být přiměřený výdělku v České republice a ne tak drahý, aby naháněl zákazníky do privátního parkovacího domu. Radnice vysokou cenou parkování na náměstí říká lidem – my vás tady nechceme. Ale sami si tu parkujeme.

Vidím jediný důvod, proč se parkování na náměstí omezilo a zdražilo – aby se zaplnil privátní parkovací dům u zimního stadionu. Podivný příběh z minulosti, kdy stát odmítl tento pozemek vrátit Židovské obci a odmítl její nárok (někdejší synagoga totiž stála jinde, na místě dnešního parkoviště před finančním úřadem), a město ho pak až na třetí pokus samo Židovské obci darovalo, zřejmě má další skryté pokračování. Pozemek se Židovské obci převedl v době, když v čele města byl primátor Miroslav Tetter, první náměstek Juraj Thoma a ODS měla v radě města většinu. Hodnota pozemku byla minimálně 6 milionů korun. Celá tato akce probíhala v úzké spolupráci s majitelem společnosti MANE. Rázem nevadilo, že projekt je v rozporu se stanoviskem památkového ústavu k tehdy navrženému regulačnímu plánu. Proč má ale i současné vedení města zájem vytlačovat řidiče z náměstí do tohoto parkingu, kde jsou ceny nastaveny pro uživatele nevýhodně? Primátor Svoboda a jeho náměstek Konečný dnes kopou za zájmy soukromého majitele parkovacího domu, veřejně vyzývali, aby tam lidé parkovali, podnikají kroky k vytlačení aut z náměstí, ale pro svojí potřebu mají na náměstí trvalé rezervace.

Město ročně z parkovacího systému trží přes 30 milionů korun. Proč za ně už dávno nevybudovalo přijatelné parkování nebo vlastní parkovací dům? Jednu velkou šanci bývalá vedení města promarnila. Mariánská kasárna město prodalo za 20 milionů, v konkursu se pak prodaly za 40 milionů. Odehrál se tu výprodej městského majetku tam, kde dnes mohla být parkovací místa blízko centra. Neustále řešíme turistiku, podmínky pro dojíždějící zaměstnance, ale kdo myslí na obyvatele Budějovic, kteří si chtějí užít centrum svého města?

Očekával bych, že za peníze vybrané z parkovného město vytvoří pro lidi parkoviště. Mluví se o dvou malých parkovacích domech u sportovní haly. O kolik míst se tam pak rozšíří parkovací kapacita oproti současnému pozemnímu parkovišti? Rozšíří se vůbec? O dalším parkingu se mluví v Jírovcově ulici, odkud by měl Krajinskou ulicí jezdit elektrobus do centra. A to je další příklad arogance města. Vedení radnice nekomunikuje s nikým. Vyhlásí, že budou Krajinskou ulicí projíždět elektrobusy, nebaví se s majiteli domů, kterých je v Krajinské na čtyřicet, ignorují negativní stanovisko památkové péče a pravidla památkové zóny, která nepovolují vjezd vozidel nad 3,5 tuny do celé památkové rezervaci. Proč by si tím lámali hlavu, když už teď vjíždí do Krajinské popelářské vozy těžké 24 tun... Sdružení majitelů domu v historickém centru si už před mnoha lety vytklo zásadu, že právo každého končí tam, kde začíná právo toho druhého. Město se tak ale nechová. I veřejná komunikace je součástí památkové ochrany a město se k ní musí chovat jako ke každé jiné památce. Tady se někteří na radnici pomátli a nevědí, co je pěší zóna, na níž mají prioritně přednost chodci a nemohou mezi nimi jezdit elektrobusy. Nehledě na to, že Státní památkový ústav už před lety vydal negativní stanovisko pro vjezd veřejné dopravy na náměstí a město v roce 2007 nechalo zpracovat studii pěší zóny, kterou máme k dispozici.

V historickém centru Budějovic žije kolem tisíce lidí, ale nikdo neví, kolik je tu provozoven. Jen od Masných krámů po náměstí sídlí v Krajinské na 50 firem. A ty potřebují obsloužit své klienty a zákazníky. Permanentní problémy s parkováním vedou k vysídlování historických center. Chceme se toho taky dočkat?

Je potřeba vrátit situaci zpět, sjednotit a zjednodušit celý systém, zlevnit parkovné a zároveň zpřísnit kontrolu, aby se nižší parkovné nezneužívalo a doba stání se nepřetahovala. Dopravní obsluha je povolena do 10 hodin a pak večer. Přes den tady z auta nevyložíte ani oběd pro nemohoucí maminku. Tisíc obyvatel tu musí žít v cca 400 domech v památkové rezervaci, a město jim to ničím nehodlá ulehčit. A nehodlá usnadnit užívání centra ani obyvatelům ostatním městských částí, kteří by mohli večer přijet na náměstí a procházet se nasvícenými pěšími zónami kolem náměstí – tak jak je to ve světě.

Situaci v Českých Budějovicích je nutné řešit, proto se písemně obrátím na čelní představitele politických stran s dotazem, zda likvidace podnikání a bydlení patří do jejich programu, nebo se jedná jen o úlet naší radnice. Karel Pražák
cecetka interier Floristic academy Amaryl Bodybri Ahoj rodino reklama Ellex Salon Eminence