Daně a jak na ně!

Blíží se čas, kdy jak firmy, živnostníci, tak i občané budou opětovně řešit každoroční starosti s podáním svých daňových přiznání a vyrovnáním svých povinností vůči finančnímu úřadu. Navíc zejména pro podnikatele dochází od roku 2016 k zavedení dalších nových povinností v daňové oblasti, které zvyšují administrativní náročnost podnikání a zvyšují dále možná rizika nesprávného postupu a s tím související nepříjemné sankce.

Zejména bych zdůraznil pro plátce DPH zavedení tzv. „kontrolních hlášení“, změny v zákoně o účetnictví a připravované zavedení EET (elektronické evidence tržeb).

Číst více...

THEIA – krizové centrum o.p.s.

nabízí své služby občanům Českých Budějovic a okolí již od roku 2009. Jedná se 
o odbornou sociální pomoc, určenou každému, kdo se ocitl v situaci, kterou již nemůže řešit vlastními silami. Okruh problémů, které pomáháme našim klientům řešit, je velmi rozsáhlý a rozmanitý.

Číst více...

Global Partners

pokračuje pod novým vedením...

Jihočeská společnost Global Partners se po změnách ve vedení společnosti znovu vrhá na trh. S novým jednatelem, panem Janem Linhartem, se vedle distribuce energií zaměřuje především na oblast životního a úrazového pojištění u kterých nabízí slevu v řádu i desítek procent.

Číst více...

Kompletní makléřství Global Partners

Vaše společnost nese název Global Partners, je tento název něčím specifický? - Název společnosti jsme se spolu-majitelem p. Jiřím Wohlmannem zvolili z několika prostých důvodů. Naše společnost je tzv. „komplexním makléřstvím“, což vystihuje slovo Global – globální. Dalším důvodem je úzká spolupráce se společností Global Energy a.s., což je jeden z největších a nejlépe hodnocených alternativních dodavatelů energií v ČR a byl také generálním partnerem České Miss 2012.

V první otázce jste zmínil pojem „komplexní makléřství“. Co si můžeme pod tímto pojmem blíže představit, můžete nám ho charakterizovat? - Komplexní makléřství znamená, že naše společnost se zabývá zpro-středkovatelskou činností ve třech odlišných oblastech služeb - všechny služby u nás jsou „pod jednou střechou“ kdy se každému klientovi maximálně věnujeme.

Číst více...

Global Partners s.r.o.

Společnost Global Partners s.r.o. je společnost založena roku 2012, na základě zkušeností s působností na trhu České Republiky, zabývající se zprostředkovatelskou činností v oblasti energií - (elektřina a zemní plyn), pojištěním - (životním i neživotním pojištěním) a následnou přímou likvidací pojistných událostí a dále telekomunikačními službami - (tarify mobilních operátorů) Naší jedinou vizí, je poskytovat cenově dostupné, často finančně bezkonkurenční služby v daných oblastech. Není ale podmínkou využít všech třech, nýbrž jednotlivé řešení.


- Levné energie: elektřina a zemní plyn. - Levné pojištění: životní i neživotní pojištění. - Levné volání: tarify mobilních operátorů.

Mezi naše nejvýznamnější a nejvýraznější hodnoty patří námi poskytovaná péče o zákazníky a jimž nabízený komplexní servis. Naše společnost dbá na minimalizaci nákladů našich zákazníků a preferuje maximální spokojenost a realizaci nás, jako Vašeho silného a stabilního partnera.

Číst více...

Pojištění domácnosti

Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, a dále o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají; příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.

Na jaká rizika lze domácnost pojistit?:

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci: požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova, nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc, kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích zařízení; jde-li o pojištění budovy, pojištění se dále vztahuje na případy poškození nebo zničení: potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.

Číst více...
cecetka interier Floristic academy Amaryl Bodybri Ahoj rodino reklama Ellex Salon Eminence